GŁÓWNA
PROGRAM
WYKŁADOWCY
FORUM
POBIERZ
REKRUTACJA
FAQ
LINKI
KONTAKTRekrutacja na rok akademicki 2012/2013 rozpocznie się 4 czerwca 2012 r. i potrwa do 21 września 2012 r.W odpowiedzi na dynamiczny rozwój sektora kultury oraz rosnącą potrzebę na specjalistów w zakresie zarządzania w tym sektorze Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowe Centrum Kultury prowadzą dwusemestralne podyplomowe studia Marketingu Kultury.

Podyplomowe studia są jednym z czterech projektów Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kurs na Kulturę" skierowanego do młodych osób, które zamierzają związać swoje zawodowe życie ze sferą kultury. Oprócz podyplomowych studiów <Marketing Kultury> "Kurs na Kulturę" składa się z studenckich staży w instytucjach kultury, szkoleń dla stażystów z zarządzani kulturą oraz konkursów na prace doktorskie dotyczące problematyki kultury oraz nauk historycznych.

Podyplomowe studia skierowane są do:
- menedżerów - praktyków działających w sektorze kultury
- pracowników sektora administracji publicznej wszystkich szczebli zaangażowanych w organizację działań kulturalnych
- absolwentów uczelni artystycznych oraz kierunków humanistycznych związanych z kulturą.

Wiedza i doświadczenie Uniwersytetu Warszawskiego oraz wieloletnia działalność badawcza i szkoleniowa Narodowego Centrum Kultury stanowią gwarancję wysokiego poziomu kształcenia w oparciu o zdiagnozowane potrzeby sektora kultury oraz o międzynarodowe standardy zarządzania kulturą. Celem studiów jest przekazanie obecnym i przyszłym menedżerom kultury wiedzy i umiejętności niezbędnych dla prowadzenia skutecznej krajowej i międzynarodowej działalności kulturalnej w realiach gospodarki rynkowej.


Regulamin Studiów Podyplomowych na UW - pobierz regulamin

Zasady odbywania studiów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych - pobierz zasady studiowania na WDiNP UW

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - opłaty administracyjne (pobierz)


Program studiów opiera się na czterech blokach tematycznych:
- Międzynarodowe stosunki kulturalne
- Wiedza o kulturze współczesnej
- Ekonomika kultury
- Praktyczne aspekty realizacji działań kulturalnych

Spotkania z praktykami z sektora kultury:
Narodowe Centrum Kultury w porozumieniu z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW organizuje dla studentów podyplomowych studiów cykl spotkań z praktykami z sektora kultury - artystami, twórcami instytucji kultury, prowadzącymi działalność kulturalną - reprezentującymi odmienne zainteresowania oraz różne formy działalności w sferze kultury.

Celem spotkań jest:
- ukazanie perspektyw i możliwości pracy w sektorze kultury
- inspirowanie studentów do własnej działalności kulturalnej
- przybliżenie charakteru pracy w sferze kultury
- konfrontacja wiedzy teoretycznej pozyskiwanej w trakcie zajęć z doświadczeniami praktyków
- nawiązanie kontaktów z osobami aktywnie działającymi w kulturze
- pokazanie interesujących miejsc na kulturalnej mapie stolicy

Forum:
Studenci mogą również korzystać ze specjalnie przygotowanego dla nich forum, które jest platformą wymiany informacji związanych bezpośrednio ze studiami oraz pełni funkcję wygodnego środka komunikacji pomiędzy studentami oraz wykładowcami.

Opiekę nad studiami podyplomowymi <Marketing Kultury> sprawują:
- dr Maciej Raś - Kierownik Studiów
(ze strony Instytutu Stosunków Międzynarodowych)
- Matylda Gadomska - Dział Rozwoju Kultury NCK
(ze strony Narodowego Centrum Kultury)


STRONA GŁÓWNA     KONTAKT